ISBN: 9788761627179. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018